historia copy

I över sextio år har vi hjälpt våra kunder att skapa merförsäljning

Under mer än sextio år har vi strävat efter att våra produkter ska hjälpa våra kunder att uppnå merförsäljning. Tack vare denna strävan har vi kunnat växa från att vara ett litet enmansföretag till att bli ett av de ledande konsumtionsproduktföretagen i norra Europa.

Tammer-Tukkus historia började när Aulis Mäenpää grundade företaget år 1954. Aulis vilja att arbeta hårt, hans ödmjukhet gentemot kunderna och hans innovativa entreprenörsanda är än idag några av kärnvärdena i vår verksamhet.

Vi tror på långsiktighet – vi är ett helägt familjeföretag som nu leds av den tredje generationen. Denna inställning visar sig i vår syn på samarbete både med våra kunder och med våra viktigaste affärspartner.